Tin tức

Ra Mắt Hộp Súng Mới – Đôi Mắt Tử Thần

06:57am - 12.06.2019

Từ ngày 11.06, hộp súng Đôi Mắt Tử Thần sẽ chính thức ra mắt trong SHOP với 35KC/Hộp. Khi mở hộp các bạn sẽ sở hữu ngay các skin súng 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày và VĨNH VIỄN bao gồm:

AK47 Đôi Mắt Tử Thần

VSS Đôi Mắt Tử Thần

M1014 Đôi Mắt Tử Thần

MP5 Đôi Mắt Tử Thần

Toàn bộ các skin súng Đôi Mắt Tử Thần đều có các chỉ số

  • Tăng 2 chỉ số Tốc Độ Bắn
  • Giảm 1 chỉ số Băng Đạn
Hộp Súng Đôi Mắt Tử Thần chỉ với 35KC/Hộp

Trở lại