Tin tức

Sinh nhật Antonio và Paloma

04:13am - 01.08.2019

CHÚC MỪNG Sinh nhật Antonio và Paloma
Các bạn có nhớ tháng 8 là sinh nhật của ai không nào?
Từ ngày 30/7 – 5/8 diễn ra một chuỗi các sự kiện mở tiệc ăn mừng thiệt lớn 😍

Từ 30/7 – 4/8 làm nhiệm vụ
Từ 2/8 – 5/8 mở quà sinh nhật
Mỗi bạn sẽ có 10 nhiệm vụ ứng với 10 hộp quà.

Tuy nhiên, tổng số lượng hộp quà có thể mở là 12 hộp, hay tham gia những sự kiện được cập nhật trên fanpage để nhận được 2 lượt mở quà còn lại nhé!

Trở lại