Tin tức

THÔNG BÁO XỬ PHẠT ĐẤU TRƯỜNG SINH TỒN

04:25am - 14.01.2020

Trong thời gian qua, một số cá nhân tuyển thủ đã có các hành vi vi phạm luật thi đấu của Đấu Trường Sinh Tồn. Sau đây, Ban tổ chức xin công bố hình thức xử phạt dành cho các cá nhân đã có hành vi phi thể thao như sau:

  1. Tuyển thủ Trần (Joyce) Quang Linh của đội tuyển Cloud với hành vi cày thuê và quảng bá cày thuê xếp hạng
  2. Tuyển thủ Trần Ngọc Sáng của đội tuyển GBP.Gaming với hành vi cày thuê và quảng bá cày thuê xếp hạng

Hình thức xử phạt:

  • Loại 2 vận động viên vi phạm khỏi Đấu Trường Sinh Tồn Mùa Xuân 2020
  • Cấm 2 vận động viên vi phạm tham gia các hoạt động và giải đấu của Garena Free Fire trong 6 tháng tính từ ngày 14.01.2020

Trở lại