Tin tức

THÔNG BÁO XỬ PHẠT ĐẤU TRƯỜNG SINH TỒN

08:19am - 21.01.2020

Ban Tổ Chức Đấu Trường Sinh Tồn thông báo xử phạt đối với tuyển thủ Lục (RIP) Xuân Nguyên của đội tuyển Hà Nội Team với hành vi cày thuê và quảng bá cày thuê xếp hạng

Hình thức xử phạt

– Loại vận động viên Lục Xuân Nguyên khỏi Đấu Trường Sinh Tồn Mùa Xuân 2020
– Cấm vận động viên Lục Xuân Nguyên tham gia các hoạt động và giải đấu của Garena Free Firee trong 6 tháng tính từ ngày 20.01.2020

Trở lại