BNS-VN-rating-18

Tin tức

Maps

Trang bị

SPAS12

 

Gậy Bóng Chày

 

SVD

 

NỎ

 

MP40

 

M79

 

M500

 

FAMAS

 

DAO

 

CHẢO

 

G18

 

VSS

 

USP

 

UMP

 

SKS

 

SCAR

 

MP5

 

M1873

 

M1014

 

M249

 

M14

 

M4A1

 

KAR98K

 

GROZA

 

AWM

 

AKM